Ortho-moleculaire therapie

Haal meer uit het leven

Op zoek naar een duurzame gezondheid breng ik (Ans Goedemans) je in contact met de verschillende aspecten van je gezondheid. Verschillende componenten die een rol spelen in gezondheid en vitaliteit zijn onder ander fysieke klachten, trauma, ziekte beelden, jarenlange overtuigingen, onverwerkt verdriet, gebrek aan duidelijkheid in je leven. KANS GEZOND onderzoekt, analyseert en bespreekt de mogelijkheden van therapie die bij je past. Voeding, supplementen en kruiden, beweging, ontspanning en bewust wording spelen hier alle een rol in.

De basis is coaching en Orthomoleculaire geneeskunde. Orthomoleculaire therapie is een complementaire geneeskunde, dus aanvullend op de reguliere geneeskunde. Het kan dus worden ingezet naast een behandeling die door een huisarts of specialist gegeven wordt. Veel artsen en specialisten richten de behandeling op het bestrijden van een klacht (wat soms nodig is).

Bij orthomoleculaire therapie gaat de therapeut op zoek naar de oorsprong van de klacht en kijkt hierbij naar het hele lichaam en de leefomgeving. Het doel is om het evenwicht in het lichaam weer te herstellen. Je kunt wel zeggen dat orthomoleculaire therapie meer het bevorderen van de gezondheid is, dan het bestrijden van ziekte. Geen pilletje tegen de klachten maar een actieve houding om met je gezondheid aan de slag te gaan en het aanpassen van leefstijl.

In een eerste kennismaking wordt samen een trajectkeuze bepaalt die je zal helpen naar meer overzicht, inzicht en evenwicht in je gezondheid en vitaliteit. Verschillende manieren van werken en onderzoek helpen ons inzicht te krijgen in de klacht, ziektebeeld of vraagstelling.

Laboratorium onderzoek, neuro 4 profiel, Guide pour le Sante, Mark Gezondheids- en vitaliteitsplan, darm gezondheid vragenlijsten en uitgebreide anamnese, Mastertunes, staan tot de beschikking om inzicht te verkrijgen in klachten en gezondheidsproblemen.

Ik heb meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van klanten met een veelheid aan problematiek. Dit maakt dat ik in overleg, verschillende manieren inzet om verbetering in gezondheid te krijgen. Feces en bloed, speeksel en hormonen onderzoek, Bravemann test, gevalideerde intakevragenlijsten en voedingsanalyse geven veel inzicht in bestaande problematiek. Uitgangspunt is altijd de vraag van de klant en de gewenste doelstellingen (binnen de mogelijkheden). Chronische ziektebeelden laten zich goed begeleiden met vitaliteitswinst, hier is echter geen sprake van volledige genezing. B.v. M.S, Alzheimer, verregaande Artrose. We streven dan naar een zo duurzaam mogelijke manier om met klachten en symptomen om te gaan. Dit leid tot minder klachten, bijwerkingen, winst in energie en vitaliteit en een veerkrachtiger denkpatroon.

Methodes

De afgelopen jaren is er een groeiende wens naar onderzoek in lichaamsprocessen. Een voorbeeld hiervan is inzicht in Allergie- of overgevoeligheid problematiek. Werking van het microbioom (de darm) helpt om inzicht te krijgen op b.v. Prikkelbare darm , opgeblazen gevoel, maagpijn, of obstipatie. Welke hormonen bepalen mijn Burn-out. Is het schildklierhormoon voldoende werkzaam. Dit zijn enige opties die door laboratorium onderzoek verheldering brengen. Ik kan je uitleggen welke laboratorium onderzoeken het best aansluiten bij je klachten.

Ik werk samen met de volgende laboratoria:
– Biovis , Utrecht
– Pro- Health , Weert
– Whl, Bunnik
– Rp sanitas humanus, Kamperland
– EMB testen, Baarn

Enkele voorbeelden: Onderzoek naar ziekteverwekkers in de darm zoals parasieten, Prikkelbare darm, Disbiose, Leaky gut, darmslijmvlies, SIBO, THS, T3 en T4 (schildklier), Cortisol, Vetzuren, Allergie en voedsel- overgevoeligheid, mineralen, vitamine, organische zuren , zware metalen, hormoonspiegels.

Een uitgebreide gevalideerde vragenlijst geeft zicht op lichaamsprocessen welke verstoord kunnen zijn. Klachten en symptomen hebben een samenhang , door deze uitgebreide vragenlijst in te vullen komt er zicht op de gezondheidsvragen. Deze vragenlijst dient samen met het intakegesprek als een uitgangspunt voor werkwijze en behandeling van klachten. OP basis van uw klachten/ symptomen , ziektebeeld schrijf ik een behandelplan, welke dient als uitgangspunt voor verbetering van de klachten en een duurzame oplossing.

Het behandelplan kent doorgaans verschillende fases waarbij eerst rust wordt gecreëerd. De 1e fase noem ik ;RUST. Dit kan door een detox, een fysiek rustperiode, of bestrijden van ziekteverwekkers als een parasiet met ondersteuning met een supplement. De volgende fase is DOORBREKEN, ondersteuning van de processen welke uit de pas lopen. Meestal behandelen we dan de darm en bestaande ontstekingen. De 3e fase is OPBOUWEN van goed werkende lichaamsprocessen waarbij het lichaam herstelt. De laatste fase HERSTEL is ondersteunend en vormt de basis voor een duurzame oplossing. RUST, DOORBREKEN, OPBOUWEN, HERSTEL.

De vier primaire neurotransmitters Dopamine, Acetylcholine, GABA, Serotonine kunnen met een Neuro4profiel omgezet worden in een functionele score. Daarmee kan inzicht worden verkregen in het functioneren van je neurotransmitters afzonderlijk, in verhouding tot elkaar, en de invloed hiervan op je prestatie- en herstelvermogen. Van deze vier neurotransmitters is bekend welke effecten ze hebben op de werking van je hersenen, je denken en voelen, je persoonlijkheid en ook op je immuunsysteem, darmfunctie, hormonen en motoriek.

Het neuro4profiel , is gebaseerd op de Braverman Assessment. Dit is een van de weinige, zeer uitgebreide evaluaties, die zowel inzicht in de werking van je brein, je gedrag als in fysiek functioneren geeft. Het assessment is gebaseerd op 50 jaar onderzoek en klinische observaties. Door middel van een door CellCare ontwikkeld unieke berekeningsmethode kan het neuro4profiel inzicht geven in de werking van je neurotransmitters. Neuro4scan maakt dit op een prettige manier inzichtelijk. In gesprek wordt toegelicht waar zich problematiek laat zien, en /of er verbeter mogelijkheden in de vorm van voeding, supplementen, oefeningen en leefstijlaanpassingen zijn. Een voorbeeld hiervan is : gebruik van meer goede vetzuren in de vorm van Vis, een supplement om meer daadkracht te hebben ,zoals Munica Pruens. Het maken van kruiswoordpuzzels en het beoefenen van een duursport ( rennen)

De uitkomst van je neuro4profiel d.m.v Neuro4 kan profiel worden vertaald naar een omschrijving die je van jezelf kunt herkennen; van focus, gedrevenheid en concentratie tot stressgevoeligheid. Van motoriek, snelheid van denken en omgaan met tegenslag tot slaap, energieproductie en cognitieve flexibiliteit.

De uitkomst van je neuro4Profiel op basis van een Neuro4scan geeft scores weer in 2 categorieën. Kracht: geeft een waarde aan de productie en effectiviteit van de betreffende neurotransmitter. Dopamine geeft je o.a. energie, concentratie en daadkracht. Acetylcholine geeft je o.a. leervermogen, creativiteit en sterke zintuigen. GABA geeft je o.a. kalmte stabiliteit en structuur. En Serotonine geeft je o.a. veerkracht, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid.
Klacht: geeft een waarde aan een deficiëntie of behoefte aan de betreffende neurotransmitter. Een te lage waarde van Dopamine geeft je o.a. vermoeidheid, uitstelgedrag en motivatieverlies. Een te lage waarde van Acetylcholine geeft je o.a. trager denken, vertraagde reacties en vergeetachtigheid. Een ter lage waarde van GABA geeft je o.a. stressgevoeligheid, ,niet kunne stoppen met denken en maakt je ongestructureerd. En een te lage waarde van Serotonine geeft je o.a. slaapproblemen, een kort lontje en stemmingswisselingen.

Een voedingsdagboek van 5 dagen brengt een mooi overzicht in u eetgewoontes, uw maaltijdfrequentie , keuzes en mogelijke bijwerkingen van ingenomen voedingsmiddelen. Inzicht in de voeding brengt veel informatie voor mij als therapeut, maar geeft u ook de mogelijkheid eens een blik te werpen op keuzes die u maakt, klachten die u heeft en hoe uw dagindeling eruit ziet.

In het gesprek over de voedingsanalyse kijken we naar opvallende keuzes in macronutriënten, de kwaliteit van de voeding of b.v. eenzijdigheid , klachten die samenhangen met de voeding die je neemt .We bespreken de mogelijkheden ter verbetering.

De voedingsanalyse wordt gemaakt met de “eetmeter “van het voedingscentrum. Hierbij wordt een berekening gemaakt van de grote voedingsgroepen en over inname van vocht, vitamine en mineralen.

Op basis van de informatie bespreken we praktische passende veranderingen die u door kunt voeren. In het verslag vind u dan voorstellen om hierin een aanpassing te doen. Dit kan door b.v. meer te gaan drinken, of een aantal snelle koolhydraten te minderen. Dit natuurlijk in relatie tot uw klachten en symptomen beeld. Alle aanpassingen zijn gericht op een duurzame verandering.

Met het uitgebreide leefstijl en vitaliteitsplan wordt een coachtraject ingezet om stapsgewijs verschillende aspecten van gezondheid te veranderen en verbeteren. In het coachtraject wordt je zoveel mogelijk geactiveerd, uitgedaagd of geinspireerd om je eigen regie over zowel fysieke processen als denkprocessen te nemen. De kracht van dit traject uit zich door doelstellingen die haalbaar, concreet, uitvoerbaar zijn. Zo kan een andere tijdsplanning van je maaltijden je helpen minder trek tussen de maaltijden te hebben. Of inzicht in je denkpatroon waarom je niet zou kunnen afvallen , ruimte bieden voor verdriet of juist apathie. Het traject beslaat een aantal maanden waar ik als coach/behandelaar de mogelijkheid bied om de gewenste doelen samen uit te werken tot een hanteerbaar plan.

Dit kan zowel in een particulier traject, of trajecten die door je werkgever aangeboden worden. Dit is een coachingstraject voor leefstijl en vitaliteit.