Aanpak


Ortho-moleculaire therapie

We zoomen in op je vraag of je behoefte. Bekijken je verander wens, de mogelijkheden. Veranderingen in voeding en leefstijl. Wat lukt er, waar loop je tegenaan. Het therapieplan staat hierbij centraal.

Ik vertel uitgebreid hoe e.a. in het lichaam werkt en welke link dit heeft met je klachten of ziektebeeld. Ook geef ik tips, voedingskeuzes, of supplementadvies. We brengen veranderingen in klachtenpatroon in kaart. Aan de hand van jou verhaal maak ik een tijdlijn waarin belangrijke gebeurtenissen of klachten speelden. Op basis van een dynamisch beeld dat hierdoor ontstaat, worden klachten, thema’s in volgorde van urgentie in kaart gebracht.

Coaching

De complementaire aanpak bezorgd jou veel rust en overzicht en zal je tijdens het traject steeds nieuwe inzichten verschaffen. Het traject is een verrijking in bewustwording en een aanzet in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, binnen de grenzen wat mogelijk is.

Je bent bezig met KANSEN te creëren. We starten het met onderdeel die het meest aandacht vraagt. In gesprek, oefeningen en met thuiswerk. Ervaar wat het met je doet, wordt bewust van patronen in denken, gedrag en emoties. We onderzoeken de kracht van eigen regie en brengen balans in al deze gebieden. Ook als dit door omstandigheden, b.v. chronische ziekte, nog niet mogelijk lijkt.