Autisme en voeding

Autisme en voeding


Een kansrijke combinatie

De link tussen autisme en voeding wordt in de hedendaagse zorg nog altijd sterk onderschat. In de meeste gevallen wordt autisme nog steeds enkel in de psychiatrisch hoek gestopt en wordt er niet vanuit biochemisch oogpunt naar gekeken. Mijn ervaring met autisme gaat echter al vele jaren terug en hierin heb ik vele malen mogen ondervinden dat de klachten te herleiden zijn tot hetgeen de cliënt (vaak op celniveau) met zich meedraagt.

De relatie tussen voeding en autisme

Door de behandeling van autisme niet enkel te richten op het behandelen van symptomen, maar in te zoomen op de bouwstenen van het lichaam, blijkt het vaak mogelijk om met de klachten aan de slag te gaan door de stofwisseling te bevorderen. Het bieden van de juiste begeleiding en ondersteuning om deze stofwisseling zo optimaal mogelijk te laten functioneren, kan namelijk de sleutel zijn tot verlichting of zelfs het volledig laten verdwijnen van de klachten. Denk hierbij aan dieetvoorschriften die een eventueel beschadigd darmslijmvlies kunnen ontlasten, om problemen te verminderen die voortkomen uit een verlaagde opname van essentiële stoffen om optimaal te kunnen functioneren. Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop voeding en autisme met elkaar verbonden kunnen zijn.

Voeding kan dus zeker een balancerende factor zijn bij autisme-gerelateerde klachten. Het is hierin belangrijk om ervoor te zorgen dat symptomen niet afleiden om te zoeken naar dieperliggende oorzaken. Het is namelijk goed mogelijk dat hersenen niet optimaal functioneren door gebrek aan de juiste voedingsstoffen.

KANS kijkt verder dan voeding alleen

De relatie tussen voeding en autisme kunnen u veel bruikbare inzichten bieden. Maar in veel gevallen gaat de behandeling van autisme verder dan enkel het aanpassen van de voeding. Als voormalig pedagogisch-medewerker, ken ik ook het belang van het in ogenschouw nemen van de factor gedrag. Het is erg belangrijk om op verschillende fronten rekening te houden met de persoonlijke situatie van de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het creëren van een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving gedurende de afspraken, maar ook om het geven van adviezen die op persoonlijk vlak het best passen bij de cliënt.

Uiteindelijk draait het erom de klachten zo uitgebreid mogelijk aan te pakken. Door mijn kennis van orthomoleculaire therapie te combineren met mijn rol als natuurvoedingsadviseur en mijn pedagogische achtergrond, beschik ik over de kennis die nodig is om alle belangrijke facetten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Denk hierbij naast volwaardige voeding aan de juiste supplementen, kruidenpreparaten (ook wel fytotherapie genoemd) en leefstijl. Door hier mijn uitgebreide productkennis aan toe te voegen, kunt u zo snel mogelijk aan de slag met een uitermate concreet en persoonlijk advies op het gebied van autisme en voeding.