Adhd en voeding

Adhd en voeding


Een kansrijke combinatie

ADHD en voeding lijken op het eerste gezicht misschien weinig met elkaar te maken te hebben. Veel diagnoses op het gebied van dit soort gedragsstoornissen, zijn dan ook vaak gesteld vanuit een psychiatrisch oogpunt. Toch zijn ADHD en voeding vaak meer met elkaar verbonden dan dit soort diagnoses doen vermoeden. Hiervoor moeten we echter wel verder kijken dan enkel het behandelen van de symptomen en inzoomen tot op het niveau van de kleinste bouwstenen van ons lichaam: de cellen.

Het verband tussen ADHD en voeding

Op het niveau van onze cellen kan voeding wel degelijk een balancerende factor zijn bij klachten die gerelateerd worden aan ADHD. Waar de symptomen normaliter al snel afleiden om te zoeken naar dieperliggende oorzaken, ben ik altijd op zoek naar de manier waarop voedingsstoffen een rol kunnen spelen in verstoringen in het lichaam. Wanneer we kijken naar de relatie tussen ADHD en voeding, blijkt namelijk dat het zeer goed mogelijk is dat hersenen niet optimaal kunnen functioneren vanwege het feit dat deze niet genoeg voedingsstoffen krijgen. Dit duidt op een onderliggende verstoring bij de opname van voedingsstoffen, die u met de nodige aanpassingen in het voedingspatroon te lijf kunt gaan.

Meer dan voeding alleen

Er is echter niet alleen een rol weggelegd voor voeding. Ik kijk daarom verder dan enkel de koppeling tussen ADHD en voeding. Gezien mijn achtergrond als pedagogisch-medewerker, neem ik ook altijd het gedrag in ogenschouw en ben ik op de hoogte van het belang om hier op alle fronten rekening mee te houden. Wanneer ik adviseer op het gebied van voeding en ADHD, bekijk ik wat de specifieke situatie is waarin de persoon verkeert. Dit neem ik vervolgens mee in mijn persoonlijke omgang met de cliënt gedurende de afspraken, om op die manier een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving te creëren en om adviezen te geven die het meest passen in de persoonlijke situatie van de cliënt.

Zowel op het gebied van orthomoleculaire therapie, als op het gebied van pedagogiek, heb ik al jaren lang ervaring. Daarnaast ben ik actief als natuurvoedingsadviseur. Deze combinatie maakt dat ik met betrekking tot ADHD en voeding over de kennis beschikt die nodig is om alle belangrijke facetten, zoals volwaardige voeding, supplementen, kruidenpreparaten (ook wel fytotherapie genoemd) en leefstijl, zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Vervolgens heb ik ook de nodige productkennis in huis, om u te voorzien van een uitermate concreet advies over de aan te schaffen producten.